Isa sa mga programa para sa mga Persons with Disability ay ang pagbibigay ng wheelchair at crutches kada-taon. Ito ay sa pangunguna sa ating Mahal na Mayor Emmanuel Salvador P. Fronda II. Noong November 11, 2020, namigay ang MSWD, sa pangunguna ng kanilang Department Head na si Mrs. Rea Angelica Salazar, kasama ng ating Konsehal Raymund Nonnatus De la Vega ng 9 wheelchairs for adult/kids at 2 saklay sa Barangay Munting Tubig, Lucban, Pooc, Putol, Dalig, Calzada, Gumamela, Brgy. 1 at Brgy. 3.

 

Sa kasalukuyan, para maipagpatuloy ang programang ito ay inihayin ng Kgg. Raymund Nonnatus De la Vega ang Persons With Disability Association Section (PDAS) bilang isang ordinansa at ito ay naipasa na ng Sangguniang Bayan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang isang taong may kapansanan (Disability, handicapped) ay isang mamamayan na may pisikal na kakulangan sa anumang bahagi ng kaniyang katawan. Ito ang nagiging sanhi ng pagiging kaiba niya sa ibang tao. May mga likas na kapansanan at mga kapansanang dahil din sa mga karanasan ng mga sakuna.

 

Sa panahon ng matinding pagsubok at kahirapan na pinagdaraanan ng mga mamamayan, huwag sana natin kalimutan na mas higit na hirap ang dinaranas ng mga may kapansanan.

 

Kaya't ang ginawang programang ito ay nagpapakita ng pag-unlad sa sarili at pagkakaroon ng tiwala sa sariling kakayahan ng mga taong may kapansanan at ng kanilang pakikisalamuha sa kasalukuyang takbo ng lipunan. Ang mga taong may kapansanan ay may parehong karapatan na gaya ng ibang tao sa pagtamo ng kanilang nararapat na lugar sa lipunan. Dapat silang mamuhay nang malaya at hindi iniaasa sa iba ang lahat ng bagay hangga’t maaari.

-MSWD_MCM