Maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa Pagdiriwang ng ika 156 anibersaryong kaarawan ng ating natatanging Bayani:
 
Kaunting kaalaman sa kasaysayan, Si Apolinario Mabini y Maranan (Hulyo 23, 1864—Mayo 13, 1903), kilala bilang ang "Dakilang Lumpo" o "Dakilang Paralitiko", ay isang Pilipino teyoresta na nagsulat ng konstitusyon ng Unang Republika ng Pilipinas noong 1899-1902, at naglingkod bilang ang kauna-unahang punong ministro noong 1900 na makikita sa sampumpisong barya na isyu ng Bangko Sentral ng Pilipinas. (Wikipedia)
 
Isa lamang na maituturing na tunay na bayani si Apolinario Mabini dahil Hindi naging hadlang ang kapansanan upang makapagbahagi mg buhay para sa mga Pilipino at para sa ating bansa ,At sa maliit o malaking paraan para sa ikakabuti ng ating bayan.
 
Mula sa ating Mahal na Punumbayan, Mayor JR Fronda at mga taga Balayan tataglayin namin lahat ang pagiging matibay, matatag at tapat sa Bayan dahil lahat ng naging bayani ng Pilipinas ito ang taglay nilang lahat. Mabuhay po tayong lahat mga Taga Balayan.