15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
previous arrow
next arrow
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
previous arrow
next arrow
(Kapulisan, Simbahan at Pamayanan)

Pasasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay ng pagkakataon na maging katuwang ng ating Pambansang Kapulisan sa adhikain ng pagbabago para sa isang Pamayanan upang magkaroon kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa tulong, biyaya, at pag gabay mula sa ating Diyos.

Life is Beautiful. Kaligtasan nyo, Sagot ko.

Tulong-Tulong Tayo!

MKK=K
Malasakit, Kaayusan, Kapayapaan Tungo sa Kaunlaran.