Adapt Innovate Maintain: Where we look is where we go. Let us “AIM” for success, and don’t let it go.

Sa pagpasok ng taong 2021, nagsagawa ng bagong programa ang ating punumbayan na si Mayor Emmanuel Salvador P. Fronda II, at ito ay tinawag niyang AIM o Adapt Innovate Maintain. Naka-paloob dito na magsusumikap ang ating bayan, kasama ng mga kawani at ng mga nasa katungkulan para patuloy na hanapin ang tagumpay sa ikabubuti at continue reading : Adapt Innovate Maintain: Where we look is where we go. Let us “AIM” for success, and don’t let it go.